Faaliyetlerimiz


Neler yapıyoruz?
İstanbul'un dört bir yanındaki gerçek ihtiyaç sahiplerini hiçbir ayrım gözetmeden tespit ediyor ve durumlarına uygun düşen yardımları kendilerine süratle ulaştırıyoruz.

"Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir"
Hadîs-i Şerîf

"Bütün mü’minleri biribirlerine merhamette, sevgide, lütuf ve güzel muamele hususlarında sanki bir vücud gibi görürsün. O vücudun bir organı hastalanınca, vücudun öbür organları biribirlerini hasta organın sancısına uykusuzlukla, sıcaklıkla ortak olmaya çağırırlar."
Hadîs-i Şerîf

 

Derdimiz nedir?
Derdimiz evine ekmek girmeyen babadır, anadır; derdimiz ilaç alacak parası olmayan hastadır; derdimiz okumayı çok isteyen, maddî durumu elverişsiz çocuktur; derdimiz Kur'an öğrenmek ve öğretmek isteyen gençlerdir...

"Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir"
Hadîs-i Şerîf

"Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğreteninizdir"
Hadîs-i Şerîf

 

Yardım edenler kimlerdir?
Bağışçılarımızdır. Fakirin elinden tutmak isteyen, sadaka vermeyi seven, komşusu açken tok yatamayan, gerekirse ekmeğini bölüşen hayırsever vatandaşlarımızdır.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"
Hadîs-i Şerîf

"Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir"
Hadîs-i Şerîf

 

Vakıflar ihtiyaç mıdır?
Evet, ihtiyaçtır;

 • Vakıflar, yardımların Allah'ın hoşuna gidecek şekilde (gizli) yapılmasını sağlar
 • Vakıflar, birer ekmek parası ederindeki yardımlardan yüzlerce ailenin sofrasını kurabilir
 • Vakıflar, toplu alım yaptıkları ve alım yaparken de aynî yardım kabul ettikleri için hayır sahiplerinin hayırları bereketlenmiş olur
 • Vakıflar, hayırda bulunmak isteyen insanları muhtaç arama zahmetinden kurtarır ve yardımlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine iletir
 • Vakıflar, ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşabilir, her zaman ulaşabilir ve muhtaçların ihtiyaçlarını sürekli takip edebilir
 • Vakıflar, toplumda muhtaçların da bulunduğunu ihtar eder ve yardımlaşma kültürünü canlı tutar
 • Vakıflar, maddî imkanı olmayan ancak vakit ve bedenleriyle "çorbada tuzları bulunması"nı arzu edenlere hizmet alanı açar

"Sağ elin verdiğini sol el duymayacak şekilde gizli sadaka veren, Allahü teâlânın himayesine kavuşur"
Hadîs-i Şerîf

"Muhacir ve ensardan imkan sahibi olup da vakıfta bulunmayan tek kişi bilmiyorum"
Hadîs-i Şerîf

 

Nasıl yardım edilebilir?
Aynî ve nakdî her türlü yardımda bulunulabilir. İster bedenen, ister maddeten. Kim nasıl yardım etmek istiyorsa edebilir.

"Yarım hurma (vermek) ile de olsa ateşten korununuz"
Hadîs-i Şerîf

"Sevdiklerinizden vermedikçe tam iman etmiş sayılmazsınız"
Hadîs-i Şerîf

 

Vakfımızın faaliyet konuları nelerdir?

 1. Yardımlar
  • Temel ihtiyaç maddeleri yardımı (Gıda, giyecek, yakacak, vs..)
  • İlaç yardımı
  • Eğitim yardımı (Okul malzemeleri, burs, vs..)
  • Ramazanlarda fitre ve zekatların dağıtılması
  • Kurban Bayramında et dağıtılması (Her yıl bayramın 2. günü, ikindi namazını müteakip)
  • Diğer cami ve mescitlere malî yardım
 2. Cami
  • Yavuz Selim Camii'nin eksiklerini gidermek
  • Yaz Kur'an kursları düzenlemek
  • Cemaatimiz için dinî, kültürel, sosyal eğitim ve faaliyetleri düzenlemek
 3. Kur'an Kursu
  • Kur'an Kursu'nda eğitim verecek kadronun kurulması
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki müslümanların çocuklarına dinî eğitim verilmesi
  • Eğitim için gerekli demirbaş, araç ve gereçlerin temin edilmesi
  • Muhtaç çocuklara kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi