Hizmet Anlayışı


Vakfımız; aynî ve nakdî her türlü yardımın yapıldığı andan, hiçbir ayrım gözetmeksizin tespit edilmiş gerçek ihtiyaç sahiplerine süratle ulaştırıldığı ana kadar tüm ayrıntıların kayıt altında tutularak şüpheye mahal bırakılmadığı bir hizmet anlayışına sahiptir.

İlkelerimiz

  • Sosyal yardım ve dayanışmada öncülük yapmak
  • Hiçbir ayrım gözetmeden yardıma muhtaç olanları tespit etmek
  • Yardım edenler ile yardıma muhtaç kimseler arasında köprü olmak
  • Sadaka emanetini en hızlı ve en uygun şekilde yerlerine teslim etmek
  • Hizmetin her merhalesinde şeffaf olmak
  • Alan el ile veren eli gizli tutmak
  • Toplumun merhamet damarının daima canlı kalmasını sağlamak

"Gayret bizden, tevfîk Alah'tan..."